MENÜ

ÖZET YAZIM KURALLARI

 • Katılımcılar bildirilerinin tam metinlerini "Tam metin yazım kuralları" şablonuna göre hazırlayıp 12 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme yükleyeceklerdir.
 • Katılımcılar sözel veya poster bildirilerinin Türkçe ve İngilizce özetlerini "Özet Yazım Kuralları" şablonuna göre hazırlayıp 21 Şubat 2020 tarihine kadar sisteme bildiri gönderimi linkinden yükleyeceklerdir. 
 • Bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve/veya başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Kongreye kayıtlı bir katılımcı en fazla 2 bildiri gönderebilir. İkiden fazla bildiri göndermek isteyen katılımcıların gönderecekleri her bildiri için 100 TL ek bildiri ücretini kongre hesabına yatırması gerekir. 
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir. Bildiri şablonu ekte belirtilen özet ve tam metin yazım kuralları şablonundan indirebilirsiniz.
 • Bildiri özetleri  Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini, tam metinler ise Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışama ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri özetlerinde en fazla 5 ve en az 3 anahtar kelime kullanılmalıdır. 
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir bildirilerde açıkça belirtilmelidir. Akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • Bildirilerde standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kısaltılacak kelimenin ilk geçtiği yerde kısaltma parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Kongreye gönderilen özetler ve tam metinler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Sözlü bildiriler, 12 (oniki) dakika sunumu takiben 3 (üç) dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
    Öngörülen poster boyutları en 50 cm x boy 70 cm'dir.
    Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.
    Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
    Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.
 • Poster sahiplerinin bildirilen tarih, saat ve yerde sunumları süresince posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılar sözlü sunumlarını kendi tercihlerine göre Türkçe ya da İngilizce sunabileceklerdir.
 • Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabından çıkartılacaktır.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini 24 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 • Kongremiz akademik teşvik ve yükseltme puan kriterlerini karşılamaktadır.

Bildiri özetlerinizi aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız.

Sayfa Yapısı: Metin, A4 boyutlarındaki kağıda üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

Yazı Tipi: Bütün metinde 12 punto-Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.Tüm başlıklar 12 punto ve kalın  olmalıdır. Satır aralıkları için tek satır aralığı seçilmelidir.

Başlık: Çalışmanın başlığı kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır. Başlık 12 punto-Times New Roman yazı karakterinde, satır aralığı tek olacak şekilde bold yazılmalı ve sayfaya ortasına hizanlanmalıdır.

Yazar İsimleri: Yazar isimleri bold ve 12 punto, çalıştıkları kurum isimleri ise 10 punto ve bold olmadan verilmelidir. Yazar/lar/ın tam adları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri belirtilmelidir Yazar isim ve soyadları girildikten sonra arkalarında parantez içinde kurum adı için sayı belirtilecektir. Belirtilen sayıdan sonra sorumlu yazarın arkasındaki sayının yanına “*” işareti konulacaktır.

Yalçın BEŞİKTAŞ (1*), Gözde ERSÖZ (2), Ayşe TÜRKSOY (1)

(1) Fenerbahçe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

(2) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

(3) İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Eğer bütün yazarlar aynı kurumda ise sayı belirtmeye gerek yoktur. Çalışmada yanlızca sorumlu yazarın isim ve soy isminden sonra (*) koyulması yeterlidir.

Turgay BİÇER (*), Veysel KÜÇÜK

Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet/Abstract: Özet metni Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır. Tüm düzenlemeler ayrı bir sayfadan başlayan İngilizce özet (abstract) için de uygulanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Özetin sonunda  küçük harflerle adet olacak şekilde anahtar sözcükler en az üç ve en fazla beş tane olmalıdır.

Eskişehir Web Tasarım