MENÜ

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi:

25-27 Eylül  2020

 

Kongre Yeri:

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Anadolu Hisarı Kampusu  

 

Kongre Teması:

Sporda Psikolojik Sağlamlık ve Toparlanma

 

Kongre Dili:

Kongre  resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yabancı konuşmacıların konuşmalarında İngilizce-Türkçe eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

 

Düzenleyenler:

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

 

Bildirilerin Dergilerde Yayımlanması Süreci Hakkında Bilgi:

 

Kongremizde sunulmuş bildiriler, bildiri sahiplerinin istekleri doğrultusunda dergi makalesi olarak değerlendirmeye alınabilirler. Yayımlanacak bildiri yoğunluğuna

göre gerekli hâllerde “özel sayı” gerekirse “sunulduğu kongre açıkça belirtilecek şekilde” yayım sırasına göre ilk baskıda yer alabileceklerdir.

Dergi makalesi olarak yayımlanması talep edilen tüm bildirilerin yayım süreçleri, “seçilen akademik derginin belirlediği kurallar ve kriterler çerçevesinde” yürütülecektir.

Aşağıda adları verilen dergilerden “yalnızca bir tanesi” tercih edilebilir. Bildirilerin dergi makalesi olarak yayımlanması süreci için Kongremiz tarafından

herhangi bir garanti verilmemektedir. Bildirilerin yayımlanıp yayımlanmayacağına seçilen derginin Hakem/Editör Kurulu tarafından karar verilir.

 

 

Aşağıdaki dergiler kongremizin anlaşmalı dergileridir:

 

The Journal of Eurasia Sport Sciences Medicine

Turkish Journal of Sport Science

Journal of Sport and Social Sciences

International Journal of Recreation and Sport Science

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLER
 
V. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi'nde bildiriler SÖZLÜ veya POSTER şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri özetleri kongre özet kitabında yer alacaktır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
 
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yapılacaktır. 
 
KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine dek tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.

Power point formatı ile hazırlanmış olan sunumunuzu, sunum saatinizden en az yarım saat önce teknik masaya teslim etmeniz gereklidir.
 
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Bilim Kurulu oylaması sonucunda netleşecek olan V. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi’sinin ilk 3 derece almış sözel ve poster bildirileri sahiplerine (kongreye katılan ve çalışma sahibi olan kişi) sürpriz ödüller verilecektir.
 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için Kongre Bilim Kurulu (espkongre2020@gmail.com) ile irtibata geçebilirsiniz.

 
Eskişehir Web Tasarım