1xbet

ServicevoorwaardenLaatst Gewijzigd: 16-12-2023

ServicevoorwaardenLaatst gewijzigd: 16-12-2022

DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TUMBLR IN PARAGRAAF 15.

1xbet

Hallo! Welkom bij de Servicevoorwaarden van Tumblr. Lees deze aandachtig door voordat je onze site, services of producten gebruikt. Dit is een contract tussen jou en Tumblr. We hebben ook verschillende annotaties opgenomen die geen deel uitmaken van het contract zelf, maar die bedoeld zijn om belangrijke paragrafen te benadrukken en je te helpen de tekst te volgen. We hebben geprobeerd eerlijk en oprecht te zijn. Neem gerust contact met ons op als je vragen of suggesties hebt!

1. De Servicevoorwaarden accepteren

Lees deze Servicevoorwaarden en onze Community-richtlijnen (gezamenlijk de “Overeenkomst“) aandachtig door voordat je tumblr.com (“Site“) en/of de andere domeinen, websites, producten, applicaties, mobiele applicaties, services en/of Content gebruikt die door Tumblr, Inc. worden verstrekt (allemaal gezamenlijk met de Site, de “Services“) (Tumblr, Inc., een onderneming in Delaware en 100 procent dochteronderneming van Automattic Inc., een onderneming in Delaware (“Automattic“), gezamenlijk met haar agenten, vertegenwoordigers, consultants, werknemers, bestuurders en directeuren, “Tumblr“, “wij” of “ons“). Door de Services te gebruiken of te openen ga je ermee akkoord alle algemene voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven. Als je niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, dien je niet, en heb je geen toestemming om de Services te gebruiken. De gepersonaliseerde Services van Tumblr kunnen niet worden geleverd en de voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen niet worden uitgevoerd zonder dat Tumblr de informatie over jou en andere gebruikers verwerkt. Het verwerken van de informatie die je deelt met Tumblr, is van essentieel belang voor de gepersonaliseerde Services die wij leveren en die je van ons verwacht, inclusief gepersonaliseerde Content (zoals hieronder beschreven) en advertenties, en is een essentieel onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben.

1xbet

2. Aanpassingen van deze Overeenkomst

Tumblr behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden of onze Community-richtlijnen aan te passen door een kennisgeving aan je te verstrekken. We doen dit door een herziene versie van de gewijzigde Servicevoorwaarden of Community-richtlijnen via de Services te publiceren en in sommige gevallen kunnen we een kennisgeving aan je verstrekken, doorgaans via e-mail en anders via de Services (zoals via een kennisgeving op je Tumblr-dashboard of in onze mobiele apps). Aanpassingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van en bekend raken met enige aanpassingen aan deze Overeenkomst.

We kunnen je soms vragen om een herziene versie van deze Overeenkomst te bekijken en er expliciet mee akkoord te gaan (of deze te verwerpen). In dergelijke gevallen gaan aanpassingen in op het moment dat je akkoord gaat met de aangepaste versie van deze Overeenkomst. Als je op dat moment niet akkoord gaat, dan heb je geen toestemming om van de Services gebruik te maken.

1xbet

Wanneer wij niet om je expliciete instemming vragen betreffende een aangepaste versie van deze Overeenkomst, maar wel een kennisgeving verstrekken zoals hierboven staat beschreven, dan wordt de aangepaste versie van deze Overeenkomst van kracht veertien dagen nadat wij de aangepaste Overeenkomst hebben gepubliceerd en we je een kennisgeving hebben verstrekt van de aanpassingen. Je gebruik van de Services na die periode houdt je acceptatie in van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst zoals aangepast. Als je niet akkoord gaat met de aanpassingen, mag je de Services niet gebruiken, en dien je het gebruik ervan te stoppen.

Let op: als je vooruit hebt betaald voor Betaalde Services (zoals hieronder omschreven) voordat een aanpassing aan deze Overeenkomst werd doorgevoerd, dan is je gebruik van dergelijke vooraf betaalde Betaalde Services onderworpen aan de versie van deze Overeenkomst die effectief was op het moment dat Tumblr je vooruitbetaling heeft ontvangen.

Naarmate Tumblr groeit en beter wordt, moeten we deze Servicevoorwaarden waarschijnlijk aanpassen. We laten je weten wanneer we dat doen. We maken er ook een gewoonte van om eerdere versies te publiceren, zodat je eenvoudig de wijzigingen/toevoegingen/verwijderingen kunt zien. Scrol naar beneden naar het eind van dit document om de oudere versies te zien.

3. Gebruik van de Services

Geschiktheid:

Als je jonger bent dan de Minimumleeftijd mag je mag de Services niet gebruiken, geen persoonlijke informatie aan Tumblr verstrekken, of anderszins persoonlijke informatie via de Services verstrekken (waaronder bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres). De Minimumleeftijd is (i) dertien (13), (ii) zestien (16) jaar voor gebruikers in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, of (iii) achttien (18) jaar voor bepaalde functies zoals Tumblr Live of om fooien te geven of te ontvangen (‘Fooienfunctie‘). Je mag de Services alleen gebruiken als je een bindend contract met Tumblr kunt sluiten en het je wettelijk niet verboden is de Services te gebruiken.

Je moet de minimumleeftijd hebben bereikt om Tumblr te gebruiken. En dat menen we, aan deze regel kan niet worden getornd. “Maar ik ben bijna oud genoeg!” pleit je. Nee, sorry. Als je te jong bent, gebruik Tumblr dan niet. Vraag je ouders om een Playstation 4, of lees een fijn boek.

Wijzigingen en beperkingen van de Services:

De Services veranderen regelmatig, en de vorm en functionaliteit ervan kunnen zonder kennisgeving vooraf veranderen. Tumblr behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, beperkingen in te stellen aan en in verband met het gebruik van de Services. Tumblr kan ook beperkingen opleggen voor bepaalde Services of delen van die Services of je toegang tot de Services deels of geheel beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Tumblr kan op elk gewenst moment delen of de gehele Services wijzigen, opschorten of beëindigen, inclusief de beschikbaarheid van producten, functies, databases of Content (zoals hieronder uiteengezet). Tumblr kan ook Accounts op elk gewenst moment beëindigen of opschorten (zoals hieronder uiteengezet), geheel naar eigen goeddunken.

Tumblr is een platform dat zich continu ontwikkelt. Met nieuwe producten, services en functies die regelmatig worden gelanceerd, hebben we de flexibiliteit nodig om wijzigingen door te voeren, beperkingen in te stellen en zo nu en dan bepaalde aanbiedingen op te schorten of te beëindigen (zoals functies die jammerlijk zijn mislukt). We kunnen ook een account op elk gewenst ogenblik beëindigen of opschorten. Dat klinkt nogal hard, maar we doen dat alleen wanneer we er een goede reden voor hebben, zoals omschreven in deze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en onze richtlijnen voor de community.

Beperkingen voor geautomatiseerd gebruik:

Je mag niet, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, een van de volgende dingen doen tijdens het gebruik van de Services: (a) niet-publieke delen van de Services, of de computer of leveringssystemen van Tumblr en/of haar serviceproviders manipuleren of gebruiken; (b) systemen of netwerken onderzoeken, scannen of testen (met name op kwetsbaarheden), of anderszins trachten beveiligings- of verificatiemaatregelen te doorbreken of omzeilen; (c) toegang verkrijgen tot de Services, deze doorzoeken of trachten toegang te krijgen tot de Services of deze te doorzoeken op welke manier dan ook (geautomatiseerd of op een andere manier), anders dan middels onze huidige beschikbare, gepubliceerde interfaces die door Tumblr worden verstrekt (en alleen in navolging van die algemene voorwaarden), of tenzij toegestaan door het bestand robots.txt van Tumblr of andere robot-exclusiemechanismen; (d) de Services ‘scrapen’, met name Content ‘scrapen’ (zoals hieronder uiteengezet) van de Services; (e) de Services gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bronidentificerende informatie te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot het namaken van TCP-IP-pakketkoppen of e-mailheaders; of (f) de toegang van een andere Gebruiker, host of netwerk hinderen of verstoren (of dat proberen), inclusief, maar niet beperkt tot, het sturen van een virus naar, spamming of overbelasting van de Services, of door scripted gebruik van de Services op een zodanige wijze dat dit een onevenredig zware belasting voor de Services vormt.

Doe geen foute dingen op Tumblr of ten opzichte van andere gebruikers. Sommige bijzonder flagrante voorbeelden van ‘slechte dingen’ worden in deze paragraaf uiteengezet.

4. Registratie, Tumblr-URL’s en beveiliging

Als voorwaarde voor het gebruik van bepaalde Services en om ons in staat te stellen om deze aan je te leveren, kan van je worden vereist om een account aan te maken (een “Account“), je leeftijd en een e-mailadres op te geven en een wachtwoord en een gebruikersnaam voor Tumblr te kiezen die worden gebruikt als standaardlink naar je standaard Tumblr-blog in de vorm van [gebruikersnaam].tumblr.com (een “Tumblr URL“). Je dient een andere Tumblr-URL te kiezen voor elke nieuwe blog die je maakt.

Je gaat akkoord met het aan Tumblr verstrekken van juiste, volledige en bijgewerkte registratiegegevens, met name je e-mailadres.

Het is echt van belang dat het e-mailadres dat aan je Tumblr-account is gekoppeld, juist en bijgewerkt is. Als je ooit je wachtwoord vergeet, of erger, als je slachtoffer wordt van een kwaadaardige phishing-aanval, dan is een werkend e-mailadres voor ons vaak de enige manier om je account weer te herstellen.

Je bent ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van je Accountwachtwoord en voor de beveiliging van je Account, en je zult Tumblr onmiddellijk op de hoogte stellen van werkelijk of vermoedelijk verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van je Account of Accountwachtwoord.

5. Privacy

Voor informatie over hoe Tumblr je informatie verzamelt, gebruikt en deelt, kun je ons Privacybeleid bekijken. Door onze Services te gebruiken verklaar je dat je het Privacybeleid hebt gelezen, waarin wordt beschreven hoe wij dergelijke informatie verzamelen, gebruiken en delen (zoals omschreven in het Privacybeleid), inclusief de overdracht van deze informatie naar de Verenigde Staten en/of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Tumblr en de Tumblr-partners (zoals hieronder uiteengezet).

6. Content en Gebruikerscontent

Definities:

Voor de toepassing van deze Overeenkomst: (1) de uitdrukking “Content” is een creatieve uitdrukking en omvat, zonder beperking, video, audio, foto’s, afbeeldingen, illustraties, animaties, logo’s, hulpprogramma’s, geschreven berichten, antwoorden, opmerkingen, informatie, data, tekst, software, scripts, uitvoerbare bestanden, grafische afbeeldingen, Thema’s (zoals hieronder uiteengezet) en interactieve functies, die gegenereerd of geleverd kunnen worden, of anderszins toegankelijk worden gemaakt op of via de Services; (2) de uitdrukking “Gebruikerscontent” betekent Content die jij of een andere Gebruiker van de Services (gezamenlijk, een “Gebruiker“) indient, overbrengt of op een andere manier levert aan de Services. Content omvat, zonder beperking, alle Gebruikerscontent.

Je rechten betreffende Gebruikerscontent:

Gebruikers behouden het eigenaarschap en/of andere toepasselijke rechten op Gebruikerscontent, en Tumblr en/of derden behouden het eigenaarschap en/of andere toepasselijke rechten op alle Content anders dan Gebruikerscontent.

Je behoudt het eigenaarschap van intellectueel eigendom dat je bezit en op Tumblr publiceert.

Gebruikerscontentlicentie voor Tumblr:

Wanneer je Gebruikerscontent levert aan Tumblr via de Services, geef je Tumblr een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, sublicentieerbaar, overdraagbaar recht en licentie voor het gebruik, hosten, opslaan, in cache plaatsen, reproduceren, publiceren, tonen (publiek of anderszins), uitvoeren (publiek of anderszins), distribueren, verzenden, wijzigen, aanpassen (inclusief, zonder beperking, om te voldoen aan de vereisten van netwerken, apparaten, services of media via welke de Services beschikbaar zijn) en maken van afgeleide werken van dergelijke Gebruikerscontent. De rechten die je in deze licentie verstrekt, zijn voor de beperkte doeleinden om Tumblr in staat te stellen de Services in overeenstemming met hun functionaliteit uit te voeren, te verbeteren en te promoten en om nieuwe Services te ontwikkelen. De referentie in deze licentie naar het “maken van afgeleide werken” is niet bedoeld om Tumblr het recht te geven om aanzienlijke redactionele wijzigingen of afleidingen te maken, maar stelt Tumblr wel in staat om bijvoorbeeld te rebloggen, waardoor Tumblr-gebruikers de Gebruikerscontent van de ene Tumblr-blog naar een andere kunnen herdistribueren op een manier waardoor ze hun eigen tekst of andere Content voor of na je Gebruikerscontent kunnen toevoegen.

Wanneer je je creaties naar Tumblr uploadt, geeft je ons toestemming om ze beschikbaar te stellen op alle manieren die je van ons verwacht (bijvoorbeeld via je blog, RSS, het Tumblr-dashboard, enzovoort). We zullen nooit iets doen met je werk dat je verrast.

Dit willen we ook graag kwijt: Ontelbare Tumblr-blogs zijn uitgegroeid tot boeken, films, albums, merken en nog veel meer. Royalties of vergoedingen die je ontvangt voor je creaties, zijn, vanzelfsprekend, geheel van jou. Het is jouw werk en wij zijn er trots op onderdeel uit te maken (hoe klein ook) van je succes.

Je gaat er ook mee akkoord dat deze licentie het recht omvat voor Tumblr om alle openbaar-gepubliceerde Content beschikbaar te stellen aan derden die door Tumblr zijn geselecteerd, zodat die derde partijen dergelijke Content op andere media en services kunnen overnemen en/of analyseren.

Een voorbeeld van wat het betekent om “alle openbaar-gepubliceerde Content beschikbaar te stellen” aan een Tumblr-partner ter distributie of analyse, is het verlenen van een licentie voor de Tumblr “firehose”, een live-feed van alle openbare activiteit op Tumblr, aan partners, zoals zoekmachines.

Let ook op het volgende: deze licentie voor je Gebruikerscontent blijft doorlopen, zelfs als je de Services niet meer gebruikt, voornamelijk vanwege het sociale aspect van de Content die via de Services van Tumblr wordt gedeeld. Wanneer je iets op een openbare manier post, kunnen anderen ervoor kiezen hierbij een opmerking te plaatsen en je Content onderdeel maken van een sociale discussie die later niet kan worden gewist zonder met terugwerkende kracht het woord van anderen te censureren.

Wat je in overweging moet nemen voordat je iets publiceert: Wanneer je iets openbaar beschikbaar maakt op het internet, is het praktisch onmogelijk om alle kopieën ervan te wissen.

Je gaat er ook mee akkoord dat je de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteert, en je verklaart en verzekert dat je alle benodigde rechten bezit om ons deze licentie te verstrekken voor alle Gebruikerscontent die je verstrekt.

Tumblr kan haar eigen partnercode aan links toevoegen die op Tumblr worden geplaatst, geheel naar eigen goeddunken, vooropgesteld dat een gebruiker niet zelf eerder een eigen partnercode in de betreffende link heeft toegevoegd. Gebruikers kunnen zich van deze functionaliteit hier afmelden.

Contentlicentie voor jou:

Tumblr verstrekt je, als Gebruiker van de Services, een wereldwijde, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om afgeleide werken van Content te downloaden, op te slaan, te bekijken, weer te geven, uit te voeren, te distribueren en te maken, exclusief in verband met je gebruik van, en in strikte overeenstemming met de functionaliteit en beperkingen van de Services (inclusief, zonder beperking, van Betaalde Services, zoals hieronder uiteengezet). Dit betekent bijvoorbeeld dat we Content aan je in licentie geven zodat je deze kunt rebloggen.

Naleving van Community-richtlijnen:

Je gaat ermee akkoord dat je de Community-richtlijnen van Tumblr niet overtreedt.

Beëindiging en verwijdering:

Bij beëindiging van je Account, of bij verwijdering van bepaalde delen van Gebruikerscontent van de Services, zal Tumblr alle redelijke inspanningen doen om dergelijke Gebruikerscontent niet meer toegankelijk te maken en gebruik ervan uit te schakelen en, indien vereist door het van toepassing zijnde Privacybeleid, je Accountgegevens en/of Gebruikerscontent te verwijderen, tenzij het is toegestaan of vereist om deze gegevens te behouden in overeenstemming met de wet; je erkent echter en gaat akkoord met het volgende: (a) verwijderde Gebruikerscontent kan gedurende een redelijke periode aanwezig blijven in caches of back-ups, en (b) kopieën van of referenties naar de Gebruikerscontent zijn mogelijk niet geheel verwijderd (vanwege de aard van reblogs, bijvoorbeeld). Je kunt je account wanneer je maar wilt hier verwijderen.

7. Speciale voorzieningen voor app-ontwikkelaars

Als je software of services ontwikkelt op basis van de Services of Content, ongeacht of je de Tumblr Application Programming Interface gebruikt of niet, ga je akkoord met en houdt je je aan de Tumblr Application Developer and API License Agreement.

8. Gebruik van handelsmerken

Bij gebruik van de handelsmerken van Tumblr, haar merken, logo’s en andere activa in verband met de Services, dient de goedgekeurde branding van Tumblr te worden gebruikt en het gebruik dient in overeenstemming te zijn met de Tumblr-richtlijnen voor Handelsmerken.

9. Thema’s

Tumblr stelt speciale HTML- en CSS-code beschikbaar (“Tumblr-sjablooncode“) voor het ontwerp en de lay-out van blogpagina’s om te gebruiken op bepaalde Services (“Thema’s“). Bepaalde Thema’s zijn te koop als een Betaalde Service (zoals hieronder uiteengezet) (zoals Thema’s, “Premium Thema’s“). Aangeschafte Premium Thema’s kunnen niet tussen Accounts, blogs of Services op een enkele Account worden overgedragen, en zijn onderhevig aan de betaalvoorwaarden hiervan.

Tumblr levert je een licentie om de Tumblr-sjablooncode aan te passen zodat je je eigen Thema’s (elk een “Aangepast Thema“) kunt gebruiken op je blogpagina. Als je hiervoor kiest, kun je ook je eigen Aangepaste Thema’s als Gebruikerscontent aanbieden aan andere Gebruikers. Als voorwaarde van deze licentie om Aangepaste Thema’s te maken, ga je er echter mee akkoord dat je dergelijke Aangepaste Thema’s niet distribueert vanaf locaties anders dan die door Tumblr worden beheerd of goedgekeurde websites, zonder onze toestemming, zoals omschreven in onze Community-richtlijnen.

Let ook op het volgende: andere Gebruikers kunnen je Aangepaste Thema’s gebruiken nadat je deze uit de omloop hebt genomen, en hierbij verleen je die Gebruikers een onherroepelijke licentie voor het gebruik van die Aangepaste Thema’s die je hebt aangeleverd. Met andere woorden: je kunt je Aangepaste Thema’s verwijderen en de distributie ervan stoppen, maar Gebruikers die ze al gebruiken, kunnen dit blijven doen.

Als je Aangepaste Thema’s in de vorm van Premium Thema’s wilt ontwikkelen en distribueren, neem je contact met ons op.

10. Betaalde Services

Voor sommige Services is betaling vereist (de ‘Betaalde Services‘, inclusief maar niet beperkt tot, Premium sjablonen, Blaze, Abonnementen en Post+). Alle kosten worden in Amerikaanse dollars weergegeven. Je betaalt alle van toepassing zijnde kosten, zoals omschreven in de van toepassing zijnde Services, in verband met dergelijke Services, en alle gerelateerde belastingen of extra kosten.

Betaalde Services zijn beperkte licenties die je kunt gebruiken voor bepaalde betalende onderdelen van de Services. Het gebruik van termen als verkopen, verkoop, aankoop of soortgelijke termen, verwijzen allemaal naar je aanschaf van een licentie om Betaalde Services te gebruiken, en vertegenwoordigen geen overdracht van een recht, titel of eigenaarschap. Het is niet toegestaan om opnieuw een licentie te verstrekken van deze Betaalde Services, of deze door te verkopen, over te dragen of uit te wisselen, binnen of buiten de Services, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de regels van die Betaalde Services.

Tumblr kan naar eigen goeddunken de functionaliteit van Betaalde Services of de algemene voorwaarden waaronder Betaalde Services worden verleend, wijzigen of elimineren.

Aanschaf van Betaalde Services is definitief en niet-restitueerbaar (met name die Betaalde Services die onmiddellijk kunnen worden gebruikt, zoals Promoties, zoals hieronder uiteengezet), behalve naar eigen goeddunken van Tumblr en in overeenstemming met de regels voor elke Betaalde Service. Beëindiging van je Account of je rechten onder deze Overeenkomst kan resulteren in verbeurdverklaring van de aangeschafte Betaalde Services. Bijvoorbeeld: als je Account is opgeschort, verlies je je licentie voor alle Premium Thema’s die je hebt gekocht.

Tumblr kan haar prijzen voor Betaalde Services op elk gewenst moment aanpassen. Voor zover van toepassing zal Tumblr je redelijkerwijs op de hoogte stellen van dergelijke prijswijzigingen door de nieuwe prijzen op of via de toepasselijke Betaalde Service te posten en/of door je een e-mailbericht te sturen. Als je niet voor de nieuwe prijzen wenst te betalen, kun je ervoor kiezen de van toepassing zijnde Betaalde Service niet aan te schaffen of deze te annuleren voordat de wijziging van kracht wordt.

11. Terugkerende betalingen:

Bepaalde Betaalde Diensten op Tumblr worden automatisch verlengd, zoals abonnementen (“ Abonnementen ”). Abonnementen worden periodiek gefactureerd op maandelijkse of jaarlijkse basis (“ Abonnementsperiode ”) waarbij het verschuldigde bedrag moet worden betaald zoals aangegeven tijdens het afsluiten van je abonnement (“ Abonnementskosten ”). Houd er rekening mee dat als je je abonneert tijdens een actieperiode, als je een kortingsbon gebruikt of als je profiteert van korting, je abonnement automatisch wordt verlengd met het volledige bedrag van de abonnementskosten aan het einde van de actieperiode.

Door je te abonneren op een Abonnement, geef je toestemming om de Abonnementskosten (en eventuele andere toepasselijke belastingen) automatisch in rekening te brengen met behulp van de betalingsmethode die je aan het begin van elke Abonnementsperiode hebt opgegeven, totdat je het Abonnement opzegt of de betalingen worden opgeschort als het Abonnement om andere redenen beëindigd.

Je moet het Abonnement ten minste vierentwintig (24) uur voor het einde van je huidige Abonnementsperiode opzeggen om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende Abonnementsperiode.

Als je abonnement via de Tumblr-site is afgesloten, kan je je betalingsmethode wijzigen of je abonnement op elk gewenst moment opzeggen door naar www.tumblr.com/settings/subscriptions te gaan. Als je je bijvoorbeeld hebt geabonneerd met behulp van een in de applicatie geïntegreerd betalingsplatform via een Apple- of Android-apparaat, moet je in dit geval je betalingsmethode wijzigen of je Abonnement rechtstreeks op dat platform opzeggen.

12. Speciale voorzieningen voor Post+, fooien en Tumblr Live

Met onze Services kunnen gebruikers hun content te gelde maken via functies zoals:
Post+: Bepaalde Gebruikers (“Makers”) kunnen Gebruikers (‘Makers‘ kunnen content voor gebruikers aanwijzen als alleen beschikbaar voor degenen die zich hebben ingeschreven voor een Abonnement om deze te bekijken (‘+Post content‘). Raadpleeg voor meer informatie onze Veelgestelde vragen over Post+.

Fooienfunctie: Gebruikers kunnen ook fooien betalen aan andere gebruikers om blogs en gerelateerde content te ondersteunen. Bekijk voor meer informatie onze veelgestelde vragen over fooien.

Tumblr Live: Gebruikers kunnen livestreamen, andere streamers bekijken en cadeaus geven en ontvangen. Bekijk voor meer informatie onze veelgestelde vragen over Tumblr Live.

Gebruikers mogen andere gebruikers niet misleiden, bijvoorbeeld door hen te verleiden om hen geld te geven via scamming, phishing of andere gerelateerde frauduleuze methodes.

Aanvullende voorwaarden voor Post+ abonnees:

Gebruikers die een abonnement nemen om toegang te krijgen tot +Post content (“Abonnees“) betalen de Makers om het recht te verkrijgen op toegang tot hun +Post content via de Services, gedurende hun Abonnementsperiode. Post+ is beschikbaar voor elke blog, wat betekent dat om toegang te krijgen tot de +Post content van meerdere makers, je je moet abonneren op meerdere afzonderlijke abonnementen.

Het is belangrijk op te merken dat Abonnees mogelijk geen toegang hebben tot +Post content tijdens hun abonnementsperiode om verschillende redenen: als de Maker niet langer +Post content biedt, als de abonnee wordt geblokkeerd door de Maker, als Tumblr je rechten opschort om de Services te gebruiken (na een schending van de Overeenkomst), of als de toegang tot +Post content is uitgeschakeld of ingetrokken door de Maker of door Tumblr (zoals na een schending van deze Overeenkomst).

Het is jouw verantwoordelijkheid om de risico’s die inherent zijn aan het Abonnement op je te nemen, waaronder dat de +Post content mogelijk niet aan jou ter beschikking wordt gesteld door de Maker of dat de +Post content niet overeenkomt met je verwachtingen (in tegenstelling tot wat was beloofd door de Maker). Hoewel we stellen dat de Maker verantwoordelijk is voor de content, zijn wij niet verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Om deze reden raden we je aan om je alleen te abonneren op +Post content van Makers waarin je het volste vertrouwen hebt. De waarden en opvattingen die door de Makers worden uitgedrukt, zijn van hen en komen mogelijk niet overeen met die van ons.

Je kunt de teaser van een +Post content eenvoudig delen met behulp van de reblog-functie. Je mag echter geen +Post content op een andere manier delen, zoals door schermafbeeldingen te maken, kopieën te maken of te verspreiden, en je mag de toegang tot +Post content niet doorverkopen, verhuren of in rekening brengen aan anderen.

Aanvullende voorwaarden voor fooiengevers:

Gebruikers die fooien geven via de functie Fooien (“Fooiengevers“) betalen de ontvanger van de fooi (“Ontvanger van fooien”) als een manier om steun te betuigen voor de gebruikerscontent die door de ontvanger van fooien ter beschikking wordt gesteld. Als fooiengever erken je dat het geven van fooien geheel vrijwillig en optioneel is, dat je er wellicht niets voor terugkrijgt en dat de fooien die je geeft aan iemand kunnen worden doorgegeven of voor een doel kunnen worden gebruikt dat je wellicht niet verwacht. Wij zullen geen geschillen oplossen die tussen gebruikers ontstaan met betrekking tot de functie Fooien. Het is belangrijk om te begrijpen dat het geven van fooien je geen extra rechten geeft, noch recht geeft op privileges met betrekking tot gebruikerscontent of een ontvanger. Je mag geen fooien geven in ruil voor – of voor het promoten of aanmoedigen van – content die in strijd is met onze richtlijnen voor de community, of die anderszins illegaal, beledigend voor anderen of hatelijk is, of die kan leiden tot zelfbeschadiging.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de risico’s die inherent zijn aan de functie Fooien op je te nemen, waaronder dat de gebruikerscontent niet aan jou ter beschikking wordt gesteld door de ontvanger of dat de gebruikerscontent niet overeenkomt met je verwachtingen. Hoewel we stellen dat de ontvanger van fooien verantwoordelijk is voor de content, zijn wij niet verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Om deze reden raden we je aan om de functie Fooien alleen te gebruiken voor ontvangers van fooien waarin je het volste vertrouwen hebt. De waarden en opvattingen die door de ontvangers van fooien worden uitgedrukt, zijn van hen en komen mogelijk niet overeen met die van ons.

Houd er rekening mee dat de verwerkings- en platformkosten voor betalingen zullen worden aangerekend op de fooien volgens de hier beschikbare kostenverdeling.

Aanmaken en beheren van een Post+ maker- of ontvanger van fooien-account:

Om in aanmerking te komen voor de titel Maker of ontvanger van fooien moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Een inwoner zijn van een in aanmerking komend land;

– Een gevalideerde betalings- en overboekingsrekening toevoegen (je “Gekoppelde account“). In sommige situaties kan het nodig zijn om een Gekoppeld account aan te maken met Stripe Inc. of andere derde partij betalingsproviders, in welk geval je akkoord gaat met (i) het verstrekken van de juiste informatie in verband met het aanmaken van je Gekoppelde account, (ii) het naleven van de algemene voorwaarden van Stripe (of die van een andere door Tumblr goedgekeurde derde partij betalingsprovider), en (iii) het aangaan van een overeenkomst rechtstreeks met Stripe Inc. (of een andere door Tumblr goedgekeurde betalingsprovider van derden).

– Tumblr aanwijzen als een agent wiens enige rol het is om betalingen namens jou te accepteren en te verwerken, zoals vereist in bepaalde rechtsgebieden en/of voor bepaalde soorten transacties, en in dergelijke omstandigheden ermee instemmen dat de betalingsverplichting van een gebruiker pas kan worden nagekomen wanneer Tumblr deze betaling heeft geïnd.

– Voldoen aan alle andere vereisten die Tumblr stelt aan makers/ontvangers van fooien, waaronder de minimumleeftijd van achttien (18) jaar om geld te kunnen versturen of ontvangen via de functie Fooien.

Je kunt je Tumblr-account volledig deactiveren of je deelname als maker van Post+ beëindigen wanneer je maar wilt. Je +Post-content blijft echter beschikbaar voor je abonnees tot het einde van hun Abonnementsperiode (tenzij deze is verwijderd wegens een schending van de regels). Gereblogde content van +Post-teasers blijft voor iedereen zichtbaar, zelfs na de deactivering van je abonnement, maar Gebruikers kunnen de volledige +Post-content niet zien via de Services totdat je je abonnement opnieuw hebt geactiveerd.

Tumblr is niet aansprakelijk voor fooien die je al dan niet ontvangt, ook niet als Tumblr je account opschort of je verhindert om fooien te vragen of te ontvangen.

Gedragsregels voor Post+ makers en Ontvangers van fooien:

Overtreed geen wetten of schend de rechten van anderen niet: we herinneren je eraan dat zowel de maker als de +post-content deze vereisten en onze communityrichtlijnen moeten respecteren en naleven. Je +Post-content mag geen wetten schenden en moet bijvoorbeeld de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren. Bovendien, indien je geld ontvangt in naam van iemand anders, ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten. Als we van mening zijn dat je je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, onze Communityrichtlijnen of dat je Post+ of de functie Fooien hebt misbruikt, behouden wij ons het recht voor om je Account, je deelname aan Post+ of de functie Fooien, en/of je +Post content, op elk gewenst moment op te schorten, te verwijderen of volledig te deactiveren. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op je Account, zelfs als iemand anders je Account gebruikt.

Wees eerlijk: het is aan jou om eerlijk en respectvol te zijn naar je abonnees en fooiengevers en de hele Tumblr-community. Deze eerlijkheid begint met het schrijven van een nauwkeurige en eerlijke beschrijving van je +Post-content en vervolgens met het aanbieden van content in lijn met je beloften. Je mag onze Services niet gebruiken om anderen te misleiden om je fooien te sturen via scamtactieken, phishing of andere dergelijke methoden.

Los problemen met abonnees en fooiengevers op: het is je verantwoordelijkheid om eventuele geschillen met gebruikers die abonnementen kopen voor je +Post content of fooiengevers op te lossen, inclusief met betrekking tot je prestaties of de kwaliteit van je +Post content. Je bent ook verantwoordelijk voor alle restitutieverzoeken die door je abonnees en fooiengevers kunnen worden ingediend, inclusief eventuele terugvorderingsprocedures die kunnen plaatsvinden, ongeacht of deze door hen of door Tumblr zijn geïnitieerd. Je geeft toestemming om de te vergoeden bedragen van het openstaand saldo in of verschuldigd aan je Verkopersaccount af te schrijven of van opbrengsten van abonnementen op je +Post-content of van je fooien af te trekken, zodat ze aan de betrokken abonnees kunnen worden betaald. Tot slot behoudt Tumblr zich ook het recht voor om indien gepast bepaalde betalingen in de wacht te zetten of terugbetalingen te doen aan Abonnees/fooiengevers.

Vergeet geen aangifte te doen: je bent verantwoordelijk voor de aangifte van al je inkomsten die je op je Gekoppelde accounts hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat Tumblr in bepaalde gevallen belastingen die van toepassing zijn op betalingen voor je +Post-content of fooien rechtstreeks kan aftrekken om te voldoen aan de verschillende toepasselijke wetten.

Vergoeding aan de Post+ maker en Ontvanger van fooien:

Betalingen voor +Post content en de functie Fooien worden berekend door alle betalingen die zijn gedaan door abonnees op je +Post-content en/of de bedragen betaald door je fooiengevers bij elkaar op te tellen en vervolgens de kosten voor het beheer van het Tumblr-platform, de verwerkingskosten met betrekking tot de betaling, de terugbetalingen/terugvorderingen, indien van toepassing, af te trekken. Het tarief van de verwerkingskosten voor betalingen is afhankelijk van de betaalmethode die door de abonnee of fooiengever is gekozen (d.w.z. Stripe, Apple, Google, enz.). Meer informatie over de verschillende kosten van uitbetaling vind je hier.

Het is jouw verantwoordelijkheid om correcte informatie te verstrekken, zodat we met name je vergoeding correct kunnen verwerken. Betalingen worden berekend door uitsluitend te verwijzen naar records die worden beheerd door of namens Tumblr (of de relevante betalingsverwerker). Tumblr behoudt zich het recht voor om de betaalmethode op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarnaast behoudt Tumblr zich ook het recht voor om gelden op je Verkopersaccount in te houden, te verrekenen of terug te vorderen in het geval van een restitutieverzoek, fraude, misbruik of schending van deze Overeenkomst. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor bedragen die niet kunnen worden verdiend als de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn, in het geval van onderhoud van de Site, of in het geval van opschorting, verwijdering of beëindiging van je Account, deelname aan Post+, de functie Fooien of gerelateerde +Post-content.

Uitbetalingen worden bepaald door Tumblr en naar eigen goeddunken op contractuele en bindende basis. Dus als je een uitbetaling die is gedaan wilt betwisten, moet je ons je klacht binnen dertig (30) dagen na betaling sturen met een gedetailleerde beschrijving van het geschil naar www.tumblr.com/support. Na deze periode ga je ermee akkoord dat het niet melden gelijk staat aan het afzien van elke claim met betrekking tot deze betaling. In alle gevallen behoudt Tumblr het absolute recht om het aan jou verschuldigde bedrag te bepalen.

Aanvullende voorwaarden voor Tumblr Live

Tumblr Live is een live streaming functie die mogelijk wordt gemaakt door The Meet Group (‘TMG’). Je gebruik van Tumblr Live is onderworpen aan ons beleid (deze Overeenkomst, onze Richtlijnen voor de community en ons Privacybeleid) en het beleid van TMG (TMG’s servicevoorwaarden, TMG’s Beleid inzake content en gedrag, en TMG’s Privacybeleid). Als er een conflict is tussen voorwaarden, zijn de meest restrictieve bepalingen van toepassing.

Omdat Tumblr Live mogelijk wordt gemaakt door TMG, dit betekent:

– Tumblr moet bepaalde gegevens mogelijk delen met TMG, met inbegrip van maar niet beperkt tot je gebruikersnaam, profielfoto, over mij en onnauwkeurige geolocatiegegevens. TMG kan ook afzonderlijk aanvullende informatie rechtstreeks van jou verzamelen. Je begrijpt dat TMG de exploitant is van de Tumblr Live-functie en zal handelen als de beheerder van alle gegevens en content die je genereert tijdens het gebruik van Tumblr Live en gaat ermee akkoord dat Tumblr op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn jegens jou, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, of voor welke bedragen dan ook, en elke dergelijke aansprakelijkheid is onderworpen aan TMG’s Servicevoorwaarden;

– Je Tumblr-instellingen worden mogelijk niet overgedragen naar Tumblr Live. Als je bijvoorbeeld een blog met een wachtwoord beveiligt, geldt die wachtwoordbeveiliging niet voor je Tumblr Live-profiel of streams;

– Met Tumblr Live kan je je content delen en andere content dan die van Tumblr-gebruikers bekijken;

– Streams op Tumblr Live worden gemodereerd door TMG, en wij of zij kunnen je toegang tot Tumblr Live te allen tijde opschorten als een van ons van mening is dat toepasselijk beleid of voorwaarden zijn geschonden.

– Je mag niet (a) de broncode van de Tumblr Live Services kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, onderwerpen aan reverse engineering (behalve zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving), decompileren, vertalen, demonteren of anderszins proberen te extraheren; (b) de Tumblr Live Services verkopen, doorverkopen, in sublicentie geven, overdragen of distribueren; (c) toegang krijgen tot de Tumblr Live Services om direct of indirect een commercieel beschikbare dienst te bouwen of te leveren; of (d) kenmerken, functies, interfaces of afbeeldingen van de Tumblr Live Services kopiëren.

Je kunt cadeaus geven op Tumblr Live door Tumblr Live Credits te kopen, die alleen kunnen worden gebruikt op Tumblr Live en niet kunnen worden gebruikt op andere betaalde diensten. De aankoop van Tumblr Live Credits is definitief, niet overdraagbaar en kan niet worden terugbetaald. Tumblr Live Credits hebben geen geldwaarde en vormen geen valuta of eigendom. Door Tumblr Live Credits te kopen, ontvang je een beperkte licentie voor toegang tot digitale goederen (Tumblr Live cadeaus) op Tumblr Live wanneer, als en indien toegestaan door ons of TMG. Het gebruik van de Tumblr Live Credits is uitdrukkelijk onderworpen aan de onderdelen credits en digitale cadeaus van TMG’s Servicevoorwaarden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Tumblr op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens jou, behalve voor de aankoop van de Tumblr Live Credits.

Je Tumblr Live Credits kunnen worden gebruikt om virtuele cadeaus te kopen op Tumblr Live, en voor zover je virtuele cadeaus ontvangt tijdens het gebruik van Tumblr Live, vallen de ontvangst van dergelijke cadeaus en de mogelijkheid om deze te verzilveren onder de Servicevoorwaarden van TMG. Je gaat ermee akkoord dat je je uitsluitend tot TMG wendt voor het oplossen van problemen rond je ontvangst of uitbetaling van ontvangen cadeaus.

Als je toegang tot Tumblr Live om welke reden dan ook eindigt (bijv. als je je Tumblr-account verwijdert of wij je toegang tot Tumblr Live opschorten), verlies je de toegang tot alle Tumblr Live Credits of Tumblr Live cadeaus die je hebt verzameld zonder terugbetaling of compensatie.

Op dit moment kan Tumblr Live niet worden uitgeschakeld, dus als je de functie niet wilt gebruiken, kan je deze gewoon negeren.

13. Garantieverklaring; Beschikbare Services op basis van “AS IS” (Zoals het is)

Je toegang tot en gebruik van de Services of Content geschiedt op eigen risico. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SERVICES AAN JE WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS” (ZOALS HET IS) EN “AS AVAILABLE” (ZOALS BESCHIKBAAR). ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST TUMBLR ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID AF. Tumblr geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Services, met inbegrip van enige verklaring of garantie dat het gebruik van de Services (a) tijdig, ononderbroken of foutvrij zal zijn of in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens zal werken, (b) voldoet aan je vereisten of verwachtingen, (c) vrij is van fouten of dat defecten zullen worden gecorrigeerd, (d) vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of (e) volledig beveiligd is of dat de informatie die je met ons deelt, veilig is. Tumblr geeft ook geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Content. Met name Gebruikerscontent wordt geleverd door en is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker die deze Content heeft verstrekt. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Tumblr of via de Services, verstrekt enige garantie die hier niet uitdrukkelijk is gegeven.

14. Tijdsbeperking voor claims en vrijstelling van aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat een claim, voortkomend uit of gerelateerd aan deze Overeenkomst of je relatie met Tumblr, binnen één jaar nadat een dergelijke claim is ontstaan, moet worden ingediend; anders wordt je claim permanent geweerd.

Voor zover toegestaan door de wet, vrijwaar je Tumblr en haar werknemers, agenten, consultants, directeuren, aandeelhouders en enige andere personen of entiteiten die direct of indirect controle hebben over, onder de algemene controle staan van, of direct of indirect worden gecontroleerd door Tumblr (de “Tumblr-partners”) van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen, en/of schade (eigenlijke of voortvloeiende) van welke aard dan ook, bekend en onbekend (inclusief, maar niet beperkt tot, claims van nalatigheid), die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het volgende:

Geschillen tussen Gebruikers, inclusief die tussen jou en andere Gebruikers.

De handelingen van derden in het algemeen (bijvoorbeeld personen of entiteiten die niet Tumblr of een Tumblr-partner zijn), inclusief sites en services van derden.

Geschillen betreffende gebruik van of handeling via je Account door jou of een derde partij.

Claims betreffende onbevoegde toegang tot datacommunicatie gerelateerd aan, of Content opgeslagen onder of gerelateerd aan je Account, inclusief, maar niet beperkt tot onbevoegde interceptie, gebruik of aanpassing van dergelijke communicaties of je Content. Voor de duidelijkheid omvat dit alle claims met betrekking tot de beveiliging van je Accountgegevens.

Claims betreffende persoonlijke vergaderingen die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan Tumblr bij bijeenkomsten (“Meetups“), inclusief, maar niet beperkt tot claims gerelateerd aan de acties of nalatingen van Gebruikers of derden die Meetups organiseren, bijwonen of op een andere manier betrokken zijn bij deze Meetups. Tenzij anders expliciet schriftelijk wordt vermeld, sponsort, overziet of bestuurt Tumblr de Meetups op geen enkele manier.

Als je inwoner van Californië bent, doe je afstand van California Civil Code § 1542, waarin staat: “Een algemene vrijwaring omvat niet de vorderingen waarvan de schuldeiser op het moment van uitvoering van de vrijwaring niet weet of vermoedt dat deze ten gunste van hem/haar bestaan, en die, indien bekend, van invloed zijn op zijn/haar schikking met de schuldenaar.”

15. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN TUMBLR EN DE TUMBLR-PARTNERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR: (A) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE, BESTRAFFENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK; (B) VERLIES VAN: WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN; (C) SCHADE MET BETREKKING TOT JE TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES; (D) SCHADE MET BETREKKING TOT DE GEDRAGINGEN OF CONTENT VAN DERDEN OF GEBRUIKERS DIE DE DIENSTEN GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, BELEDIGENDE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAGINGEN OF CONTENT; EN/OF (E) SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK BETREFFENDE ENIGE CONTENT. DEZE BEPERKING GELDT VOOR ALLE CLAIMS, OF DEZE NU ZIJN GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE, OF TUMBLR NU WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE, EN VERDER WAAR EEN HIER VOORZIENE VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT GEACHT NIET TE VOLDOEN AAN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TUMBLR EN TUMBLR-PARTNERS, VOOR WELKE CLAIM DAN OOK ONDER DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF VOOR IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT MAXIMAAL HONDERD DOLLAR (US $ 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE AAN ONS HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE(S).

16. Uitzonderingen op garanties en beperking van aansprakelijkheid

Bepaalde jurisdicties staan de uitzondering van bepaalde garanties of de uitzondering/beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in paragraaf 13 en 15 mogelijk niet toe, dus de hier genoemde beperkingen zijn wellicht niet op jou van toepassing.

17. Beëindiging

Beide partijen kunnen deze Overeenkomst beëindigen op welk moment dan ook door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Tumblr kan je toegang tot of mogelijkheid van het gebruik van de Services onmiddellijk stopzetten of opschorten, zonder kennisgeving vooraf of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief, maar niet beperkt tot een eventuele schending door jou van de bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Tumblr kan met name Accounts die zijn gemarkeerd voor herhaalde schending van auteursrechten, beëindigen of opschorten.

Na beëindiging van je toegang tot of de mogelijkheid om een Service te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot opschorting van je Account voor een Service, zal je recht op gebruik van of toegang tot die Service en alle Content onmiddellijk worden beëindigd. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die vanwege hun aard de beëindiging moeten overleven, overleven deze beëindiging, inclusief, zonder enige beperking, de eigenaarschapsvoorzieningen, garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Beëindiging van je toegang tot en gebruik van de Services vrijwaart je niet van enige verplichtingen die vóór een dergelijke beëindiging zijn ontstaan of beperkt niet enige aansprakelijkheid die je mogelijk hebt jegens Tumblr of een derde partij en ontslaat je niet van je rechten als je een gebruiker in de Europese Economische Ruimte bent, zoals omschreven in het Privacybeleid.

18. Keuze van toepasselijk recht en rechtsgebied

Jij en Tumblr stemmen ermee in dat wij elke claim of controverse in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de Services, oplossen in overeenstemming met deze paragraaf of zoals jij en Tumblr anders schriftelijk overeenkomen. Voordat wordt overgegaan op formele geschiloplossing, raden wij je ten zeerste aan om contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

Wet en forum voor juridische geschillen:

Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de Staat New York zoals deze van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig worden uitgevoerd in New York tussen inwoners van New York, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen. Je gaat ermee akkoord dat een claim die je jegens of een geschil dat je met Tumblr hebt, exclusief opgelost dient te worden door een staats- of federale rechtbank in New York County, New York, behalve wanneer anders door de partijen overeen is gekomen. Je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken die zich in New York County, New York, bevinden met het doel om alle dergelijke claims of geschillen te beslechten.

Als je (a) een Amerikaanse federale, staats- of plaatselijke overheidsinstelling of -instantie bent, (b) de Services voor je officiële functie gebruikt, en (c) wettelijk niet in staat bent om de clausules in deze paragraaf te accepteren, dan is deze paragraaf niet op jou van toepassing. Voor dergelijke entiteiten wordt deze Overeenkomst beheerst door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en, bij afwezigheid van federale wetgeving en voor zover toegestaan door de federale wetgeving, door de wetten van de staat New York, met uitsluiting van rechtskeuze.

19. Diversen

Deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Tumblr met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan en vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen. Het falen van een van beide partijen om op enigerlei wijze enig recht uit te oefenen dat hierin is voorzien, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet uit te voeren of ongeldig is, dan wordt die bepaling beperkt of verwijderd voor zover dat minimaal noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst uitvoerbaar en volledig van kracht is en blijft. Deze Overeenkomst kan door jou niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tumblr. Tumblr kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op enig moment en zonder jouw toestemming toewijzen. Geen enkel agentschap, partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid, joint venture of dienstverband is tot stand gekomen als resultaat van deze Overeenkomst, en je hebt geen enkele bevoegdheid om Tumblr op welke manier dan ook hiertoe te verplichten. Enige kennisgeving aan Tumblr die is vereist of toegestaan door deze Overeenkomst, moet schriftelijk zijn en wordt geacht van kracht te zijn na ontvangst, wanneer persoonlijk afgeleverd door een nationaal erkende koerierdienst of per gefrankeerde, aangetekende of gecertificeerde post, aan

20. Speciale voorzieningen voor Gebruikers die zich buiten de Verenigde Staten bevinden

Tumblr levert wereldwijd producten en services en stelt een wereldwijde gemeenschap van individuen in staat om de dingen waarvan zij houden, te delen en te volgen. De servers en bedrijfsvoering van Tumblr zijn echter gevestigd in de Verenigde Staten, en het beleid en procedures van Tumblr zijn gebaseerd op de Amerikaanse wet. Daarom zijn de volgende voorzieningen specifiek van toepassing op Gebruikers die buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd: (1) je erkent dat wij je gegevens overdragen, opslaan en verwerken, inclusief, maar niet beperkt tot content en persoonlijke gegevens van Gebruikers, in de Verenigde Staten en/of andere landen zodat wij je de Services kunnen leveren en deze Overeenkomst kunnen uitvoeren; en (2) als je de Services vanuit een land gebruikt dat door de Verenigde Staten is gesanctioneerd, of als je staat op de lijst “Specially Designated Nationals” van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dan ga je ermee akkoord dat je geen financiële transacties zult ondernemen of commerciële activiteiten ontplooien met of via de Services (bijvoorbeeld het aanschaffen van Premium Thema’s).

Een DMCA-melding insturen

21. DMCA-copyrightbeleid

Tumblr heeft het volgende beleid wat betreft inbreuk op auteursrechten op de Services, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de “DMCA“). Het adres van de Toegewezen agent van Tumblr voor het behandelen van meldingen betreffende auteursrecht (“Toegewezen agent“) vindt je hieronder. Je kunt een melding krachtens de DMCA indienen via ons DMCA-formulier.

Meldingen van inbreuk op het auteursrecht:

Als je meent dat Content op of benaderbaar op of via de Services inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een melding van inbreuk op auteursrecht met de volgende informatie naar de Toegewezen agent op het onderstaande adres:

Identificatie van het werk of materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt.

Identificatie van het materiaal waarvan wordt geclaimd dat er inbreuk op wordt gemaakt, inclusief de locatie, met genoeg gedetailleerde gegevens om Tumblr in staat te stellen het te vinden en het bestaan ervan te verifiëren.

Contactgegevens voor de aanmeldende partij (de “Aanmeldende partij”), inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring dat de Aanmeldende partij in goed vertrouwen meent dat het materiaal niet door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar agent of de wet voor publicatie is goedgekeurd.

Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de melding juist is en dat de Aanmeldende partij bevoegd is om de klacht namens de auteursrechthebbende te doen.

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen namens de auteursrechthebbende van het materiaal waarop de vermeende inbreuk is gemaakt.

Let ook op het volgende: de informatie die in een melding betreffende inbreuk op auteursrecht wordt verstrekt, kan worden doorgestuurd naar de Gebruiker die de vermeende inbreuk heeft gedaan. Na verwijdering van het materiaal in navolging van een geldige DMCA-melding zal Tumblr de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de vermeende inbreuk, onmiddellijk op de hoogte stellen dat het materiaal is verwijderd of dat toegang tot het materiaal geblokkeerd is. Tumblr zal, onder gepaste omstandigheden, de Accounts van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen op auteursrechten, beëindigen en Tumblr behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, een overeenkomst te beëindigen met een Gebruiker van wie is aangetoond of van wie duidelijk is dat hij/zij schuldig is aan inbreuk op auteursrecht.

Een DMCA-tegenmelding indienen:

Als je meent dat je ten onrechte slachtoffer bent van een DMCA-melding, dan kun je een tegenmelding bij Tumblr indienen door de volgende informatie te verstrekken aan de Toegewezen agent op het onderstaande adres:

De specifieke URL’s van het materiaal dat Tumblr heeft verwijderd of waartoe Tumblr de toegang heeft geblokkeerd.

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin je adres is gevestigd (of de federale districtsrechtbanken die zich in New York County, New York, bevinden als je adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt), en dat je correspondentie over het proces accepteert van de persoon die de oorspronkelijke DMCA-melding heeft verstrekt of een vertegenwoordiger van die persoon.

De volgende verklaring: “Ik zweer op straffe van meineed dat ik te goeder trouw van mening ben dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.”

Je handtekening.

Na ontvangst van een geldige tegenmelding zal Tumblr deze naar de Aanmeldende partij sturen die de oorspronkelijke DMCA-melding heeft ingediend. De oorspronkelijke Aanmeldende partij (of de eigenaar van het auteursrecht die hij of zij vertegenwoordigt), heeft vervolgens tien (10) dagen om ons op de hoogte te stellen dat hij/zij juridische stappen heeft ondernomen betreffende het materiaal waarvan inbreuk wordt vermoed. Als Tumblr een dergelijke melding niet binnen tien (10) dagen heeft ontvangen, dan kunnen wij het materiaal bij de Services herstellen.

Toegewezen agent

DMCA-meldingsformulier: https://www.tumblr.com/dmca

22. Vrijwaringen Open Source

Yorum yapın